top of page

Giao Lưu Văn Hóa: Nối Kết Giữa Học Sinh Việt Mỹ VASS VÀ KINYA

Sáng ngày 28/11, các em học sinh Tiểu học - Trung học cơ sở của trường Việt Mỹ VASS - Việt Nam và Kinya - Nhật Bản đã có buổi giao lưu trực tuyến thật thú vị. Các bạn học sinh khối 5, 6 trường Việt Mỹ VASS đã trò chuyện cùng bạn bè Nhật Bản trường Kinya bằng tiếng Anh thật dễ thương.


Giao Lưu Văn Hóa: Nối Kết Giữa Học Sinh Việt Mỹ VASS VÀ KINYA

Buổi giao lưu giúp các em học sinh có cơ hội học hỏi lẫn nhau, tạo nên tình bạn giữa 2 trường. Qua những cuộc trò chuyện sôi nổi, các em đã giới thiệu về bản thân, cuộc sống học đường, ẩm thực, sở thích, văn hóa và nhiều điều thú vị khác tới những người bạn quốc tế mới.


Giao Lưu Văn Hóa: Nối Kết Giữa Học Sinh Việt Mỹ VASS VÀ KINYA

Giao Lưu Văn Hóa: Nối Kết Giữa Học Sinh Việt Mỹ VASS VÀ KINYA


Đối với nhiều bạn học sinh, đây là lần đầu tiên được tương tác với bạn bè nước ngoài. Sự kiện này mang thêm cơ hội để các em ứng dụng ngôn ngữ vào tình huống thực tế, nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, khắc phục tính nhút nhát để tự tin hơn. Các bạn đặt câu hỏi cho nhau, so sánh những điểm tương đồng và khác biệt thú vị giữa 2 nước.


Hành Trình Học Hỏi Tiếp Theo: Hứa Hẹn Sự Kết Nối Vững Chắc. buổi giao lưu tràn ngập những tiếng cười và khám phá mới giúp kết nối học sinh hai trường. Thời gian tới, nhà trường hy vọng tổ chức thêm nhiều hoạt động hợp tác trực tuyến giúp các em mở rộng hiểu biết văn hóa, chuẩn bị cho các chương trình trao đổi hoặc hợp tác quốc tế trong tương lai.


Giao Lưu Văn Hóa: Nối Kết Giữa Học Sinh Việt Mỹ VASS VÀ KINYA


Hy vọng học sinh 2 trường sẽ có cơ hội gặp nhau giao lưu trực tiếp tại Nhật trong thời gian gần đây!

20 lượt xem1 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios


eleanorross0109
01 dic 2023

Dissertation Writing Services offers a comprehensive and professional solution for students seeking assistance with their academic assignments. With a team of experienced and qualified writers, they specialize in crafting high-quality dissertations that meet the rigorous standards of academic institutions. The service covers a wide range of subjects and academic levels, ensuring that students from various disciplines can benefit from their expertise.

One notable aspect of Dissertation Writing Services is their commitment to originality and authenticity. The writers are dedicated to producing plagiarism-free content, conducting thorough research, and presenting unique perspectives on the chosen topics. This commitment to academic integrity is crucial for students who rely on these services to enhance their understanding of the subject matter and improve their overall…

Me gusta
bottom of page