top of page

CHINH PHỤC GIẢI VÀNG OLYMPIC TOÁN TIMO & HỌC BỔNG VASSTiếp nối các giải thưởng Quốc tế đã nhận được vào đầu năm 2022 như: GIẢI BẠC Kỳ thi Ngôn ngữ Quốc tế WILLKOMMEN 2021 và GIẢI VÀNG Cuộc thi Khoa học Quốc tế KANGAROO 2021, siêu phẩm Đỗ Nguyên Khoa, lớp 7 mới đây tiếp tục chinh phục một giải thưởng danh giá khác – GIẢI VÀNG Kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế ....


15 lượt xem0 bình luận