top of page

Hồ sơ

Join date: 20 thg 5, 2023

Giới thiệu

โรงเรียนบ้านท่าเรือตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทอันเงียบสงบ เป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษาในประเทศไทย ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายทศวรรษ โรงเรียนแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาแบบองค์รวม โรงเรียนบ้านท่าเรือ คณาจารย์ที่ทุ่มเทสร้างสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงซึ่งนักศึกษาจะเติบโตทางสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และการเข้าสังคม สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและหลักสูตรที่ครอบคลุมจะช่วยให้นักศึกษาได้สำรวจศักยภาพของตนเอง หล่อหลอมให้เป็นบุคคลที่มีความมั่นใจพร้อมที่จะเปิดรับอนาคตที่สดใส

Bantharua

Bantharua

Thao tác khác
bottom of page